Hướng dẫn | Quy định bảo hành | Bảng giá
Tuyển dụng | Tin Tức

Lien he vienmaytinh 08 3844 2008 Lien he vienmaytinh 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận


  • some_text
    Có mặt trong vòng 30 phút
  • some_text
    Kiểm tra tận nơi miễn phí trên toàn quốc
  • some_text
    Thanh toán khi hết bệnh

 BẢNG GIÁ SỬA CHỮA APPLE

MACBOOK - IMAC

Bảng Giá Sửa Chữa iMac - Macbook

 

Model Macbook Apple

 

Linh kiện thay thế

 

Pin

Sạc

Adapter

Bàn phím

Keyboard

DVD

Hdd SSD 128G-1T

Màn hình

LCD

 

Ram 512Mb-8G

Card màn hình

1G-4G

Apple Macbook Air 2015 MJVM2ZP/A

1.350.000 vnd

990.000 vnd

1.250.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”

2.500.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Laptop Apple Macbook Air 2015 MJVE2ZP/A

1.300.000 vnd

1.110.0000 vnd

1.300.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.700.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD224LL/A)

1.380.000 vnd

1.200.000 vnd

1.400.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”6

2.800.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Unibody (MD102LL/A)

1.600.000 vnd

1.350.000 vnd

1.400.000.000 vnd

800.000-1.300.000 VND

1.400.000-3.500.000 VND

13”3

3.100.000 vnd

450.000-2.100.000 VND

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD711LL/A)

 

1.200.000 vnd

980.000 vnd

1.110.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”6

2.100.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Unibody (MD101LL/A)

1.400.000 vnd

890.000 vnd

1.150.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.500.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

 

Apple Macbook Pro 2015 MF839ZP/A

1.580.000 vnd

1.240.000 vnd

1.280.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

3.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (ME665ZP/A)

4.500.000 vnd

1.700.000 vnd

1.990.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

15”

18.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (MD212LL/A)

1.600.000 vnd

1.100.000 vnd

1.350.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”

2.300.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (ME662ZP/A)

1.990.000 vnd

1.340.000 vnd

1.400.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

3.100.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (MC975ZP/A)

3.000.000 vnd

2.000.000

2.500.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

15”4 8.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Unibody (MD313ZP/A)

1.450.000 vnd

1.100.000 vnd

1.250.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.220.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD760LL/A)

1.500.000 vnd

1.200.000 vnd

1.300.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.250.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Unibody (MD103LL/A)

1.110.000 vnd

890.000 vnd

1.000.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

15”4

1.990.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Unibody (MD104LL/A)

2.100.000 vnd

1.680.000 vnd

1.890.000 vnd

800.000-1.300.000 VND

1.400.000-3.500.000 VND

15”4

5.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD223LL/A)

1.700.000 vnd

1.580.000 vnd

1.595.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”6

2.990.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD232ZP/A)

1.800.000 vnd

1.200.000 vnd

1.550.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

3.500.000 vnd

 

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (MC976ZP/A)

2.990.000 vnd

2.000.000 vnd

2.740.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

15”4

10.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (MD212ZP/A)

2.560.000 vnd

1.900.000 vnd

2.000.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

3.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (ME664ZP/A)

2.600.000 vnd

1.800.000 vnd

2.100.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

15”4

6.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (MD213LL/A)

1.680.000 vnd

890.000 vnd

1.450.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.300.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD712LL/A)

1.678.000 vnd

1.000.000 vnd

1.890.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”6

4.500.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (MD213ZP/A)

2.000.000 vnd

1.500.000 vnd

1.900.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

4.700.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro (ME864LL/A)

2.220.000 vnd

1.450.000 vnd

2.000.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

3.100.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro (MGX82LL/A)

1.890.000 vnd

1.200.000 vnd

1.700.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.200.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro (MGXC2LL/A)

1.900.000 vnd

999.000 vnd

2.100.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

15”4

10.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Pro Unibody (MC374ZP/A)

1.600.000 vnd

1.250.000 vnd

1.700.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13“3

2.990.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Unibody (MD101ZP/A)

1.640.000 vnd

1.230.000 vnd

1.730.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

3.100.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Air (MJVP2)

1.500.000 vnd

970.000 vnd

1.690.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”6

2.190.000

vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (ME664LL/A)

2.000.000 vnd

1.050.0000 vnd

1.780.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

15”4

8.050.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (ME665LL/A)

1.356.000 vnd

890.000 vnd

1.000.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

15”5

3.300.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple The New MacBook (MF865SA/A)

1.578.000 vnd

1.000.000 vnd

2.100.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

12”

3.150.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple The New MacBook (MJY42SA/A)

1.800.000 vnd

1.220.000 vnd

2.000.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

12”

3.320.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple The New Macbook (MJY32SA/A)

1.550.000 vnd

890.000 vnd

1.600.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

12”

2.680.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple The New Macbook (MF855SA/A)

1.350.000 vnd

780.000 vnd

1.550.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

12”

2.990.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MC968ZP/A)

1.240.000 vnd

790.000 vnd

1.350.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”6

1.999.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple The New MacBook (MK4N2SA/A)

1.578.000 vnd

900.000 vnd

1.345.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

12”

3.000.000.000.

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Aluminum unibody (MB466LL/A)

1.240.000 vnd

870.000 vnd

1.000.0000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”

1.900.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MC968LL/A)

1.348.000 vnd

900.000 vnd

1.400.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”6

2.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Unibody (MC700ZP/A)

1.450.000 vnd

1.000.000 vnd

1.500.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.350.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD231LL/A)

1.670.000 vnd

1.110.000 vnd

1.780.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.890.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD761ZP/A)

1.450.000 vnd

1.200.000 vnd

1.400.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.110.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Unibody (MD314ZP/A)

1.500.000 vnd

1.250.000 vnd

1.450.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.990.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD760ZP/A)

1.200.000 vnd

950.000 vnd

1.450.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

1.890.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (ME662LL/A)

1.530.000 vnd

1.200.000 vnd

1.600.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

3.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina MGX92ZP/A

2.900.000 vnd

1.560.000 vnd

2.000.0000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

10.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina MGX82ZP/A

1.780.000 vnd

1.340.000 vnd

1.650.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

4.560.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD711ZP/B)

1.340.000 vnd

1.000.000 vnd

1.400.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”6

2.990.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Pro Retina (MGX72ZP/A)

1.340.000 vnd

900.000 vnd

1.100.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.500.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD712ZP/B)

1.200.000

780.000 vnd

1.000.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”6

 

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina MGXC2

1.990.000 vnd

1.200.000 vnd

1.400.0000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

15”4

10.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Air 2015 (MJVE2)

1.110.000 vnd

980.000 vnd

1.340.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

1.990.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Air 2015 (MJVG2)

1.300.000

820.000 vnd

1.320.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

2.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (MF840)

1.350.000 vnd

1.000.000 vnd

1.400.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

3.100.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple MacBook Air (MD712ZP/A)

1.400.000 vnd

999.000 vnd

1.350.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

11”6

2.220.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd

Apple Macbook Pro Retina (Late 2013) (ME866ZP/A)

1.890.000 vnd

1.600.000 vnd

1.550.000 vnd

800.000-1.300.000 vnd

1.400.000-3.500.000 vnd

13”3

8.000.000 vnd

450.000-2.100.000 vnd

700.000-10.000.000 vnd


Sửa Chữa iMac Macbook

STT

Báo đúng giá – Sửa đúng bệnh – Giao đúng hẹn

GIÁ (VND)

BH

1

iMac

 

Call.

2

- Sửa lỗi nguồn iMac cho dòng 21” và 27” 2012 bảo hành 6 Tháng
 

1.100,000

Call.

3

-  Sửa lỗi chipset iMac bảo hành 6 Tháng
 

1,500,000 

Call.

4

-  Sửa Lỗi nguồn iMac đời 2009 đến 2011 bảo hành 6 Tháng
 

650,000

Call.

5

 -  Thay DVD cho bảo hành 12 Tháng 

1,990.000 

 

6

-  Thay màn hình iMac 21”   bảo hành 12 Tháng
 

8,500,000

Call.

7

-  Thay màn hình iMac 27”   bảo hành 12 Tháng
 

9,000,000

Call.

8

-  Thay mặt kính cho iMac 21”   bảo hành 12 Tháng
 

4,550,000

Call.

9

-  Thay mặt kính cho iMac 27”   bảo hành 12 tháng
 

4,700,000

Call.

10

-  Nâng cấp Ram 8GB Kingston cho iMac   bảo hành 36 tháng
 

1.570,000

 

11

-   Thay Main iMac các đời giá từ 4,500,000 vnđ đến 11,500,000 vnđ quý khách hàng liên hệ trước để biết giá sản phẩm.

 

 

12

MACBOOK  

 

 

13

 Thay wifi cho Macbook pro bảo hành 06 tháng

700,000

call

14

Thay wifi cho Macbook air bảo hành 06 tháng

700,000

Call.

15

Thay bàn phím Macbook air 13,3”   bảo hành 06 tháng 
 

1,650,000

Call.

16

– Thay bàn phím Macbook Pro 13,3”   bảo hành 06 tháng 
 

1,500,000

Call.

17

– Thay bàn phím Macbook Pro 15,4”   bảo hành 06 tháng 
 

1,450,000 

Call.

18

– Thay bàn phím Macbook Pro 17” = VNĐ – bảo hành 06 tháng

1,450,000

Call.

19

 Thay bàn phím Macbook Retina 15”   bảo hành 06 tháng 
– Thay bàn phím Macbook Retina 13”   bảo hành 06 tháng 

2,900,000

 

20

– Thay bàn phím Macbook air 11,6 2011 – 2012   bảo hành 06 tháng 
 

1,090,000

Call.

21

- Thay bàn phím Macbook A 1226   bảo hành 06 tháng

1,350,000

Call.

22

-Thay  Chuột cảm ứng Macbook Pro 13,3”    bảo hành 06 tháng

800.000

Call.

23

-Thay  Chuột cảm ứng Macbook Pro 15.4   bảo hành 06 tháng

950.000

Call.

27

-Thay  Chuột cảm ứng Macbook Pro 17”   bảo hành 06 tháng

1,000,000 

 

28

-Thay  Chuột cảm ứng Macbook Air 11.6”   bảo hành 06 tháng

800.000

Call.

29

-Thay  Chuột cảm ứng Macbook Air 13.3”   bảo hành 06 tháng

900.000 

Call.

 

– Thay ổ đĩa DVD cho Macbook Pro 13,3 ” , 15,4 ”, 17 ” dvd-rw nuốt đĩa   bảo hành 06 tháng

1,150,000 

Call.

 

- Thay ổ cứng Macbook air 2008 – 2009 120GB 1,8 ”   bảo hành 6 tháng

2,490,000

Call.

 

- Thay đầu chân sạc Macbook Pro, Macbook Air   bảo hành 3 tháng 
 

300,000

Call.

 

 

 

 

 

– Thay bàn phím Macbook A1181 = 1,450,000 VNĐ – bảo hành 06 tháng ” có cả màu trắng và đen ”

 

Call.

 

– Thay bản lề Macbook Air 13,3” = 1,500,000 VNĐ

 

Call.

 

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MACBOOK

 

Call.

 

– Thay màn hình Macbook air 2008 – 2011 13,3 ” từ 2,650,000 VNĐ – bảo hành 06 tháng 
– Thay màn hình Macbook Pro 13,3 từ 2,650,000 VNĐ bảo hành 06 tháng 
– Thay màn hình Macbook Pro 15,4 ” từ 2,750,000 VNĐ – bảo hành 06 tháng 
– Thay màn hình Macbook A1226 15,4 từ 2,650,000 VNĐ – bảo hành 06 tháng 

– Thay màn hình Macbook air 11,6” từ 2,150,000 VNĐ – bảo hành 06 tháng
– Thay màn hình Macbook Pro 15,4 ” MC 700 từ 2,650,00 VNĐ – bảo hành 06 tháng 
– Thay màn hình Macbook Pro 17 ” từ 3,850,000 VNĐ – bảo hành 06 tháng 

 

Call.

 

– Thay màn hình Macbook Pro 15,4”   Retina 2012-2013  từ 5,500,000VNĐ – bảo hành 06 tháng

 

 

 

– Thay màn hình Macbook Pro 13.3”   Retina 2012-2013  từ 5,500,000VNĐ – bảo hành 06 tháng

 

Call.

 

 

 

Call.

 

- – Thay vỏ Macbook pro 13,3” từ 3,500,000 VNĐ
 

 

Call.

 

– Thay vỏ Macbook Pro 15” từ 3,750,000 VNĐ
 

 

 

 

– Thay vỏ Macbook Pro 17” từ 4,000,000 VNĐ
 

 

Call.

 

– Thay vỏ Macbook air 13” từ 2,850,000 VNĐ
 

 

 

 

– Thay vỏ Macbook air 11” từ 3,250,000 VNĐ

 

 

 

– Thay mặt kinh Macbook Pro 13,3 từ 1,150,000 VNĐ – bảo hành 12 tháng
 

 

 

 

– Thay mặt kính Macbook Pro 15,4 từ 1,250,000 VNĐ – bảo hành 12 tháng 
 

 

 

 

– Thay mặt kinh Macbook Pro 17 ” từ 1,750,000 VNĐ – bảo hành 12 tháng 
 

 

 

 

– Thay mặt kinh iMac 21,5 giá 3,800,000 VNĐ – bảo hành 12 tháng 
 

 

 

 

– Thay mặt kính iMac 27” từ 3,950,000 VNĐ – bảo hành 12 tháng

 

 

 

- Sạc Macbook air 13,3 từ 1,099,000 VNĐ – bảo hành 06 tháng 
 

 

 

 

 

 

 

 

– Sạc Macbook Pro 13,3 từ 1,000,000 VNĐ – bảo hành 06 tháng 
 

 

 

 

– Sạc Macbook Pro 15,4 từ 1,099,000 VNĐ – bảo hành 06 tháng 
 

 

 

 

– Sửa Nguồn Macbook air 13,3” từ 1,350,000 VNĐ – bảo hành 6 tháng 
 

 

 

 

– Sửa ngồn Macbook Pro 13,3 từ 1490,000 VNĐ – bảo hành 6 tháng 
 

 

 

 

– Sửa nguồn Macbook Pro 15,4 từ 1,450,000 VNĐ – bảo hành 6 tháng 
 

 

 

 

– Sửa lỗi Vga thay chip mới dòng Macbook Pro 15,4 từ 1.600,000 VNĐ – bảo hành 6 tháng 
 

 

 

 

– Sửa lỗi VGA thay chip mới dòng macbook air từ 1,750,000 VNĐ – bảo hành 6 tháng
 

 

 

 

– Cài đặt lại hệ điều hành Os hay windows cho máy máy giá 200,000 VNĐ

 

 

- Bảng giá sửa chữa iMac - Macbook trên chỉ mang tính tham khảo cho quý khách, tùy vào từng trường hợp cụ thể bộ phận báo giá sẽ kiểm tra và báo giá chính xác cho quý khách hàng.

- Bảng giá có thể thay đổi theo đơn giá của thị trường và theo tỉ giá ngoại tệ

- Lưu ý giá trên chưa bao gồm VAT

Loading...